Skip to main content

PRIVACY VERKLARING

UPDATE APRIL 2022: Hey!USA BV is in oprichting

Hey!USA BV i.o. gevestigd en kantoorhoudende te Antwerpen aan Henri Storckpad 33, 2000 Antwerpen, hierna te noemen “Hey!USA” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Hey!USA verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Hey!USA u over de manier waarop Hey!USA uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Hey!USA worden aangeboden op heyusa.com, nwyrk.com, hallonewyork.nl, heyusa.media en mister-usa.nl.

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

1. Persoonlijk

Hey!USA gebruikt gegevens om u een zo persoonlijk mogelijke winkelervaring te bieden. Hey!USA past wat u op de websites ziet aan op uw interesses. Hey!USA gebruikt daarvoor bijvoorbeeld gegevens van eerdere bestellingen, uw IP-adres en cookies.

2. Doel

Hey!USA verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van de websites van Hey!USA, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. Hey!USA gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze websites. Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door Hey!USA.

3. Bestelling

Voor uw bestelling heeft Hey!USA uw naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en soms ook uw telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we uw bestelling bezorgen en u op de hoogte houden over uw bestelling. Hey!USA verstrekt deze gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor een bestelling, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten en ons distributiecentrum. Als u op een website van Hey!USA bij een externe verkoper bestelt, geeft Hey!USA uw gegevens aan deze verkoper. We eisen van onze externe verkopers dat ze net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaan als Hey!USA dat doet.

4. Uw account

In uw account slaat Hey!USA onder andere de volgende informatie op: adres(sen), uw naam, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, opgegeven informatie en interesses, gegevens over uw eerdere bestellingen, reviews die u hebt geplaatst.

5. Klantenservice

U kunt bellen, chatten, e-mailen met onze klantenservice. Om u snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en maken we aantekeningen die we bewaren. Hey!USA registreert gegevens over het telefoongesprek en bewaart chats. voor analyses en verbetering van onze diensten. Soms maakt Hey!USA gebruik van een andere partij voor het geven van antwoord op uw vragen. Die kan daarvoor uw gegevens gebruiken.

6. Nieuwsbrieven

U kunt zich aanmelden voor onze verschillende nieuwsbrieven. Hey!USA heeft algemene en persoonlijke nieuwsbrieven. De persoonlijke nieuwsbrieven stelt Hey!USA samen op basis van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en met name eerdere bestellingen. Dat maakt de nieuwsbrief voor u interessanter. Indien u geen nieuwsbrieven van Hey!USA meer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden via de instellingen onderin de e-mails.

7. Klantbeoordeling

Bij het schrijven van een klantbeoordeling, kunt u kiezen of uw persoonlijke gegevens zichtbaar zijn voor andere bezoekers en of Hey!USA over uw klantbeoordeling contact met u op mag nemen. In voorkomend geval houdt Hey!USA bij houden bij wie welke review schrijft en uw reviews staan ook in uw account.

8. Prijsvragen

Als u meedoet aan een actie of prijsvraag, vraagt Hey!USA om uw naam, adres, emailadres en telefoonnummer om de actie te kunnen uitvoeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken en de respons op reclameacties te meten.

9. Verbetering van diensten Hey!USA

Hey!USA kan uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 gebruiken om u te vragen mee te doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Als derden dat onderzoek voor Hey!USA uitvoeren, geeft Hey!USA uw e-mailadres aan die derde om dat onderzoek uit te voeren.

10. Fraude, inbreuk of andere ontoelaatbare gedragingen klanten

Hey!USA gebruikt uw gegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Zonodig overhandigt Hey!USA uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 aan de Nederlandse of Belgische overheid. Ook kan Hey!USA uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 verstrekken aan politie, justitie en andere opsporingsdiensten en andere derden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of aan een rechterlijk vonnis, of ter voorkoming van, het opsporen of vervolgen van strafbare feiten of onrechtmatige gedragingen.

11. Zakelijke klanten

Gegevens van zakelijke klanten, partners of (hun) contactpersonen worden op dezelfde wijze gebruikt en verwerkt als die van particuliere klanten. Zijn het gegevens van personen, dan behandelt Hey!USA deze gegevens net zoals die van andere klanten van Hey!USA.

12. Social media

Op sommige websites van Hey!USA kunt u met uw social media-account inloggen. Uw winkelgedrag kan dan zichtbaar worden op uw social media-account. Hey!USA krijgt geen toegang tot uw social media-account.

14. Hey!USA apps

Hey!USA verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u zich inschrijft voor updates in de app. Bestel u tickets, hotelkamers, vliegtickets, huurauto, rondleidingen of andere betaalde diensten, dan worden uw gegeven geregistreerd en verwerkt door de externe partij waarbij u boekt. Hey!USA krijgt geen inzage in uw bestellingen, deze zijn volledig anoniem.

13. Andere doeleinden

Tot slot kan Hey!USA uw gegevens gebruiken voor andere doeleinden, zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van uw gegevens.

Artikel 2 Doorgifte aan derden

1. Hey!USA geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:

a) De doorgifte geschiedt aan een door Hey!USA voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Hey!USA een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;

b) Hey!USA op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Artikel 3 Beveiliging van gegevens

1. Hey!USA maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Hey!USA ontvangt.

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@heyusa.media of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het website.

Artikel 5 Cookies

1. Het is mogelijk dat Hey!USA tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”-functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op de websites van Hey!USA werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid Hey!USA

1. Hey!USA heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Hey!USA verwerkt. Hey!USA accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 7 Bewaartermijn

1. Hey!USA bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek, tenzij Hey!USA op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring

1. Hey!USA behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via www.heyusa.com bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.heyusa.com gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en www.heyusa.media in de gaten.

De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op mei 2022.